Dr hab. n. med. Maciej Biczysko - specjalista chirurg

Kiedy należy leczyć otyłość?


Otyłość powinna być intensywnie leczona od momentu uzyskania wskaźnika masy ciała tzw. BMI wyższego niż 40 kg/m2. Otyłość tego stopnia nazwana została otyłością chorobliwą (olbrzymią) ang. morbid obesity . Znaczenie tego określenia polega na faktach iż otyłość takiego stopnia powoduje liczne choroby dodatkowe, powiązane z nadmiarową masą ciała tj. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu II, chorobę zwyrodnieniową stawów kręgosłupa, biodrowych i kolanowych, zespół bezdechu sennego, niepłodność, zaburzenia miesiączkowania, nowotwory szyjki macicy, sutka, jelita grubego, niepłodność.

Pacjent z otyłością który kwalifikuje się do leczenia operacyjnego bez żadnych dodatkowych warunków jest wskaźnik BMI >40kg/m2 oraz wola pacjenta poddania się takiej procedurze.
Pacjent z otyłością , której współczynnik BMI wynosi więcej niż 35kg/m2 także może być operowany pod warunkiem że u pacjenta występuje co najmniej jeszcze jedna choroba wywołana przez otyłość spośród takich schorzeń jak wymienione poniżej: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu II, chorobę zwyrodnieniową stawów kręgosłupa, biodrowych i kolanowych, zespół bezdechu sennego, niepłodność, zaburzenia miesiączkowania.

Operacje metaboliczne mogą także być wykonywane u chorych z rozpoznaną cukrzycą typu 2 jeśli ich wskaźnik masy ciała jest powyżej 30 kg/m2. Takie postępowanie ma uzasadnienie ponieważ operacje takie jak RYGB i LSG skutecznie leczą cukrzycę jeszcze zanim dojdzie do istotnego zmniejszenie masy ciała. Dzieje się tak dlatego, że zmiana podaży posiłków oraz modyfikacja pasażu pokarmów przez górną część przewodu pokarmowego powoduje zmiany wydzielania hormonów peptydowych trzustkowych i jelitowych takie jak: grelina , GLP-1, PYY, glukagon itp. co okazuje się ma silny efekt przeciwcukrzycowy. W praktyce obserwuje się ustąpienie cukrzycy już kilka dni po operacji. Ten efekt jest jednak obserwowany po operacjach RYGB i LSG.

Dr hab. n. med. Maciej Biczysko - specjalista chirurg

Kiedy należy leczyć otyłość?


Otyłość powinna być intensywnie leczona od momentu uzyskania wskaźnika masy ciała tzw. BMI wyższego niż 40 kg/m2. Otyłość tego stopnia nazwana została otyłością chorobliwą (olbrzymią) ang. morbid obesity . Znaczenie tego określenia polega na faktach iż otyłość takiego stopnia powoduje liczne choroby dodatkowe, powiązane z nadmiarową masą ciała tj. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu II, chorobę zwyrodnieniową stawów kręgosłupa, biodrowych i kolanowych, zespół bezdechu sennego, niepłodność, zaburzenia miesiączkowania, nowotwory szyjki macicy, sutka, jelita grubego, niepłodność.

Pacjent z otyłością który kwalifikuje się do leczenia operacyjnego bez żadnych dodatkowych warunków jest wskaźnik BMI >40kg/m2 oraz wola pacjenta poddania się takiej procedurze.
Pacjent z otyłością , której współczynnik BMI wynosi więcej niż 35kg/m2 także może być operowany pod warunkiem że u pacjenta występuje co najmniej jeszcze jedna choroba wywołana przez otyłość spośród takich schorzeń jak wymienione poniżej: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu II, chorobę zwyrodnieniową stawów kręgosłupa, biodrowych i kolanowych, zespół bezdechu sennego, niepłodność, zaburzenia miesiączkowania.

Operacje metaboliczne mogą także być wykonywane u chorych z rozpoznaną cukrzycą typu 2 jeśli ich wskaźnik masy ciała jest powyżej 30 kg/m2. Takie postępowanie ma uzasadnienie ponieważ operacje takie jak RYGB i LSG skutecznie leczą cukrzycę jeszcze zanim dojdzie do istotnego zmniejszenie masy ciała. Dzieje się tak dlatego, że zmiana podaży posiłków oraz modyfikacja pasażu pokarmów przez górną część przewodu pokarmowego powoduje zmiany wydzielania hormonów peptydowych trzustkowych i jelitowych takie jak: grelina , GLP-1, PYY, glukagon itp. co okazuje się ma silny efekt przeciwcukrzycowy. W praktyce obserwuje się ustąpienie cukrzycy już kilka dni po operacji. Ten efekt jest jednak obserwowany po operacjach RYGB i LSG.

  • Gabinet konsultacyjny:
    Klinika Biczysko Gabinet Chirurgiczny 60-149 Poznań ul Gwiaździsta 37A
  • +48 601 586 045
  • 61 224 50 30
  • macbiczy@gmail.com